Nieuw item
Nieuw item

Bezoek aan Huis Vrijwilliger

Company profile

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen organiseert op verschillende locaties samen met vrijwilligers een aantrekkelijk en op de vraag van bewoners afgestemd activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het algemeen- en schoolgericht maatschappelijk werk, het jongerenwerk en het ouderenwerk ingezet.
Welzijn Scheveningen draagt bovendien zorg voor de Dienstencentrale (het centrale punt in stadsdeel Scheveningen waar alle aanvragen voor de Particuliere Vervoersdienst, de Klussendienst en de Burenhulpcentrale telefonisch geplaatst kunnen worden), het Servicepunt (waar bewoners van stadsdeel Scheveningen terecht kunnen voor al hun vragen over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn) en het Vrijwilligerspunt Scheveningen (het centrale punt binnen stadsdeel Scheveningen voor het bemiddelen, promoten, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk).
Het hoofdkantoor van Welzijn Scheveningen is gevestigd op de bovenste verdieping van Wijk- en Dienstencentrum het Couvéehuis.

Job description

Het team Sociaal Werk van Welzijn Scheveningen is er ook voor senioren die alleen wonen en die weinig of geen contact hebben met familie, vrienden of kennissen. Een vrijwilliger van Bezoek aan Huis bezoekt deze zelfstandig wonende senioren, die veelal alleenstaand zijn, zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan sociaal contact. Sommige senioren hebben vooral behoefte aan een praatje, anderen doen graag samen een spelletje of vinden het prettig om samen naar buiten te gaan. Ook zijn er senioren die niet meer goed zien en graag voorgelezen worden.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de coördinator van deze dienst 'Bezoek aan Huis' en vinden plaats in stadsdeel Scheveningen. Tijdens een kennismakingsgesprek met de coördinator wordt besproken wat jouw interesses en wensen zijn. Vervolgens wordt gekeken welke senior, die zich heeft aangemeld, bij je lijkt te passen en maak je ook persoonlijk met hem of haar kennis om te kijken of er inderdaad een klik is.

Je taken zijn om op regelmatige basis een bezoek aan een deelnemer van Bezoek aan Huis te brengen, eventuele bijzonderheden te rapporteren aan de coördinator en periodiek overleg bij te wonen met de andere vrijwilligers van Bezoek aan Huis (± om de 6 maanden).

Requirements

  • Je hebt affiniteit met senioren en bent integer.
  • Je bent communicatief en sociaal vaardig.
  • Je hebt geen bezwaar tegen het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (op kosten van Welzijn Scheveningen).

Benefits

  • een boeiende en afwisselende functie;
  • verschillende activiteiten en voordelen (waaronder een verjaardagsattentie, kerstreceptie, kerstattentie en de Vrijwilligerspas);
  • begeleiding door een verantwoordelijk medewerker;
  • mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering indien relevant voor de functie;
  • een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk;
  • inspraak via de Vrijwilligersraad;
  • desgewenst een getuigschrift na beëindiging van de werkzaamheden.

Location

Stadsdeel Scheveningen

Publication date

01.10.2022

Contact person

Caron

Welzijn Scheveningen uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.