Nieuw item
Nieuw item

Chauffeur / begeleider

Company profile

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen organiseert op verschillende locaties samen met vrijwilligers een aantrekkelijk en op de vraag van bewoners afgestemd activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het algemeen- en schoolgericht maatschappelijk werk, het jongerenwerk en het ouderenwerk ingezet.
Welzijn Scheveningen draagt bovendien zorg voor de Dienstencentrale (het centrale punt in stadsdeel Scheveningen waar alle aanvragen voor de Particuliere Vervoersdienst, de Boodschappendienst en de Klussendienst telefonisch geplaatst kunnen worden), het Servicepunt (waar bewoners van stadsdeel Scheveningen terecht kunnen voor al hun vragen over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn) en het Vrijwilligerspunt Scheveningen (het centrale punt binnen stadsdeel Scheveningen voor het bemiddelen, promoten, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk).
Het hoofdkantoor van Welzijn Scheveningen is gevestigd op de bovenste verdieping van Wijk- en Dienstencentrum het Couvéehuis.

Job description

Voor senioren die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer is er de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Scheveningen. Onze vrijwillige chauffeurs vervoeren Scheveningse senioren door Scheveningen, maar ook binnen de regio Den Haag en daarbuiten. Uiteraard krijgt u een onkostenvergoeding!

Uiteraard neemt Welzijn Scheveningen de corona-maatregelen en de richtlijnen vanuit de overheid in acht. Dat betekent concreet voor de chauffeurs van Welzijn Scheveningen dat zij (indien gewenst) voorzien van de door de RIVM/overheid geadviseerde mondkapjes en oppervlakte-reinigingsmiddel.

Op dit moment kunnen we maar aan 25% van de aanvragen voor hulp met vervoer voldoen. Dit betreft (medische) noodzakelijke ritvragen. Daarnaast is er al helemaal geen capaciteit voor (de ook zo belangrijke) sociale ritvragen; bijvoorbeeld weer een keer bij een familielid op bezoek kunnen. Simpelweg omdat we niet genoeg (vitale) vrijwilligers beschikbaar hebben die in deze tijd willen en kunnen rijden, om aan de vraag te voldoen.

WAT VRAGEN WE VAN U:

- U vervoert en ziet toe op de veiligheid van de passagier.
- U helpt de passagier bij het in- en uitstappen en begeleidt hem of haar naar en van de bestemming.
- U begeleidt, indien wenselijk, de passagier ook op de plaats van bestemming.
- U signaleert probleemsituaties en rapporteert deze aan de coördinator.
- U ondersteunt senioren bij het onderhouden van sociale contacten.

Requirements

- U bent in het bezit zijn van een rijbewijs en een eigen auto.
- U bent tenminste een dagdeel per week beschikbaar.
- U heeft een positieve en behulpzame houding en instelling.
- U bent communicatief en sociaal vaardig.
- U heeft een goede motivatie om hulpbehoevende senioren bij te staan en te ondersteunen.
- U heeft geen bezwaar tegen het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (deze kan op kosten van Welzijn Scheveningen worden aangevraagd).

Benefits

- Een onkostenvergoeding voor het gebruik van uw eigen auto. (En indien gewenst kunnen we u voorzien van de door het RIVM/overheid geadviseerde mondkapjes en oppervlakte-reinigingsmiddel)
- Een boeiende en afwisselende functie.
- Verschillende activiteiten en voordelen (waaronder een verjaardagsattentie, kerstreceptie, kerstattentie en de vrijwilligerspas).
- Begeleiding door een verantwoordelijk medewerker van Welzijn Scheveningen.
- Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering indien relevant voor de functie.
- Een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk.
- Inspraak via de vrijwilligersraad.
- Desgewenst een getuigschrift na beëindiging van de overeenkomst.

Location

Stadsdeel Scheveningen

Contact person

2

Welzijn Scheveningen uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.