Vrijwilliger voor Huiswerkklas

Organisatieprofiel

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen organiseert op verschillende locaties samen met vrijwilligers een aantrekkelijk en op de vraag van bewoners afgestemd activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het algemeen- en schoolgericht maatschappelijk werk, het jongerenwerk en het ouderenwerk ingezet.
Welzijn Scheveningen draagt bovendien zorg voor de Dienstencentrale (het centrale punt in stadsdeel Scheveningen waar alle aanvragen voor de Particuliere Vervoersdienst, de Klussendienst en de Burenhulpcentrale telefonisch geplaatst kunnen worden), het Servicepunt (waar bewoners van stadsdeel Scheveningen terecht kunnen voor al hun vragen over werk, inkomen, zorg, participatie en welzijn) en het Vrijwilligerspunt Scheveningen (het centrale punt binnen stadsdeel Scheveningen voor het bemiddelen, promoten, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk).
Het hoofdkantoor van Welzijn Scheveningen is gevestigd op de bovenste verdieping van Wijk- en Dienstencentrum het Couvéehuis.

Functie omschrijving

Iedere woensdag en vrijdag is er van 17:00 – 20:00 uur een huiswerkklas in ons wijk- en dienstencentrum het Kalhuis waar kinderen huiswerkbegeleiding krijgen. Momenteel zijn er 23 kinderen in de leeftijd tussen de 6 en 16 jaar. De verwachting is dat de huiswerkklas zal uitgroeien tot maximaal 30 kinderen, daarna zal er een nieuwe groep opgestart worden. De ervaring leert dat met name jonge kinderen met een basisschoolleeftijd moeite hebben met (begrijpend) lezen en wat extra hulp kunnen gebruiken. Wij zoeken daarom een vrijwilliger die kinderen individueel wil helpen bij begrijpend lezen en eventueel bij rekenen. Daarbij is het belangrijk dat je rustig kunt uitleggen wat er precies staat en geduldig in de omgang met kinderen bent. Een achtergrond in lesgeven is geen vereiste.

Functievoorwaarden

• Je bent beschikbaar op woensdag of vrijdag tussen 17:00 – 20:00 uur. In overleg worden de exacte tijdstippen vastgesteld.
• Je bent geduldig en goed in de omgang met kinderen.
• Je bent communicatief- en sociaal vaardig.
• Een geldige VOG (wij verzorgen de aanvraag, welke voor vrijwilligers gratis is).

Deze organisatie biedt

• Een boeiende en afwisselende functie.
• Verschillende activiteiten en voordelen (waaronder een verjaardagsattentie, kerstreceptie, kerstattentie en de vrijwilligerspas).
• Begeleiding door een verantwoordelijk medewerker.
• Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, indien relevant voor de functie.
• Een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk.
• Inspraak via de Vrijwilligersraad.
• Desgewenst een getuigschrift na beëindiging van de werkzaamheden.

Locatie

Het Kalhuis

Publish date

15.06.2021

Contactpersoon

de Bruijn

Welzijn Scheveningen gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.