Info, advies en organisatieondersteuning

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen ondersteunt organisaties bij de omschrijving van hun vacaturetekst(en), met als doel zo snel mogelijk de gewenste vrijwillig(st)er aan te kunnen trekken.

Ook biedt het Vrijwilligerspunt Scheveningen organisaties ondersteuning bij de begeleiding van ‘Bijzondere Vrijwilligers’, dat wil zeggen vrijwilligers die vanwege een bepaalde beperking extra ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast adviseert het Vrijwilligerspunt Scheveningen maatschappelijke organisaties desgewenst over allerhande gemeentelijke regelingen met betrekking tot vrijwilligerswerk en ondersteunt zij maatschappelijke organisaties bij het formuleren en in de praktijk brengen van hun vrijwilligersbeleid.

De Adviseurs van het Vrijwilligerspunt Scheveningen hebben de "Training Mooi Methodiek" met succes afgerond. Dit betreft een methodiek waarmee organisaties effectief en duurzaam kunnen worden ondersteund bij vernieuwing en beweging vanuit eigen kracht. Niet door vraagstukken voor ze op te lossen, maar door samen naar oplossingen te zoeken. Dat vraagt om een aanpak die gericht is op het boven tafel halen van de juiste vraag, het bieden van maatwerk en een oplossingsgerichte houding.
MOOI staat voor Methodiek Ontwikkeling in Organisatieondersteuning en Implementatie. De methodiek sluit aan bij de bakens van welzijn nieuwe stijl en is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies en de databank Bijscholing WMO van Movisie.

Welzijn Scheveningen gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.