Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Heeft u van uw vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig? Als organisatie kunt u de kosten die vrijwilligers hiervoor maken onder bepaalde omstandigheden declareren. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het doen van bepaald vrijwilligerswerk.

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden.
Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
3. De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
4. Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
5. Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.

Wat is breder preventief beleid?

Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.

Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV:

https://gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-vrijwilligersorganisaties

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF voor sprotorganisaties:

https://gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties

 

Welzijn Scheveningen gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.